Doktor Peter Michálek vyštudoval Lekársku fakultu Univerzity Komenského (LF UK) v Bratislave a po promócii v roku 2012 nastúpil na IV. internú kliniku LF UK a UNB, kde pod vedením profesora Ponťucha a docentky Jurkovičovej pôsobil na internom oddelení a neskôr od roku 2013 na internej JIS a koronárnej jednotke, zaoberajúc sa diagnostikou a liečbou akútnych interných a kardiologických pacientov. V roku 2018 úspešne ukončil špecializáciu z kardiológie a v roku 2019 prestúpil na Oddelenie kardiológie a akútnej kardiológie kardiocentra CINRE, kde dnes pôsobí ako zástupca primára. Počas doktorandského štúdia sa pod vedením profesora Hatalu venoval náhlej srdcovej smrti. Je autorom a spoluautorom viacerých domácich i zahraničných publikácií. Participuje na viacerých klinických štúdiách najmä v oblasti kardiológie ako principal i co-investigator. Je členom výboru FMK Slovenskej kardiologickej spoločnosti a vo veľkej miere sa venuje i digitálnej medicíne a vzdelávaniu najmä mladých lekárov na Slovensku (spoluzakladateľ portálu webimed.sk).