Doktor Peter Mikeš vyštudoval 3. Lekársku fakultu Karlovej Univerzity v Prahe a po promócii v roku 1996 nastúpil na I. internú kliniku LF UK a UNB, kde pôsobil na internom oddelení a neskôr na internej JIS a koronárnej jednotke najskôr ako sekundárny lekár a potom ako odborný asistent. V roku 1999 ukončil špecializáciu I. stupňa z vnútorného lekárstva, v roku 2003 špecializáciu z kardiológie a v roku 2007 doktorandské štúdium na tému Akútny infarkt myokardu u diabetikov. Od roku 2015 do roku 2022 pracoval v UN sv. Michala a.s. v Bratislave.