Máme zmluvný vzťah so všetkými zdravotnými poisťovňami